STORT TACK TILL SPONSORERNA

Då kan vi lägga karting säsongen 2017 till handlingarna. Det var mycke jobb för teamets förare som gjorde att det inte blev så många tävlingar i år. Det var bara Alexander som kom till start i år. Det blev 2 tävlingar med godkänt resultat. Vi teamet planerar att det blir lite fler tävlingar under 2018 och att alla teamets förare kommer till start. 

Teamet vill tacka alla sponsorer som har stötat oss under året och vi hoppas på fortsatt sammarbete under 2018. ETT STORT TACK!